Mitt jobb, explained

25

Här en kort text som förklarar det som är svårt att förklara.

Typical folkbildning!
We come from a part of the world some call cold. There are people that believe ice bears roam our streets. Folkbildning is a part of what is sometimes called the “Nordic Model”. We are proud of our achievements, but bragging is not in our nature, so we do not know how to best explain what we have without sounding too selfconcious or proud.

(Say after me: Vapaa Sivistystyö. Good. Now say: Folkeopplysning. Now say Alþýðufræðsla . After a democratic vote we decided to now use the term FOLKBILDNING! )

Folkbildning can be

 1.      individuals in a group
 2.      curious minds in active bodies
 3.      where you can agree to disagree
 4.      my desire to learn
 5.      learning by doing
 6.      learning by laughter
 7.      a chance to discover yourself, your neighbor, and everyone else
 8.    everywhere
 9.    open to all – even to you!
 10.  easy to access
 11.  the smell of coffee and cinnamon rolls
 12.  the chats we have, the books we read, the thoughts we get
 13.  your life, your ideas, my reactions
 14.  a warm house during the cold long winter
 15.  empowering you to participate in society
 16.  where we decide ourselves what to learn
 17.  learning because you wish, want and can
 18. learning to develop democracy
 19. fighting prejudice, mine and yours
 20. the biker meeting the granny

21 a place to make your voices heard

22 Nordic lust

23 the local meeting place

24 the first step in a new direction

25 a lifelong learning
So what was that all about?
When we tried to translate ”Folkbildning” we ran into a wall. The concept could be called “popular enlightenment” or “Nordic enlightenment”. Some even call it non-formal adult education. To explain this phenomena, a Nordic group of adult educators have set up these statements on what typical folkbilding really could be.

A typical trait in the Nordic Countires is that the state provides financial support to folkbildning. It is generally agreed that folkbildning should be run separately from the state, but be financed by public funds. The importance of folkbildning to the Nordic societies is recognized by all political parties. Folkbildning is a cornerstone in our civil society and thus crucial for democracy.

Rivet ur arkivet: vi hade aldrig nåt att säga till om.

ado

Skrivet hösten 2012.

I måndags träffades vi för sista gången. Platsen var ännu en gång EKs tjusiga mötesrum mitt i stan. Där satt vi runt bordet med vårt kaffe och våra små bakelser.

Man äter gott på de här mötena.

I och med att vi kanske skulle få påverka utformningen av det färdiga förslaget hade gruppen fått ytterligare några nya ansikten runt bordet. Under de möten jag har varit med på (detta var det tredje) har gruppen skiftat lite varje gång.

De två utredarna repeterade vad de kommit fram till, samma förslag som vid förra mötet. Studiesedlar och utbildningskonton kunde prövas, menar de. Jo, visst sa de att diskussionen hade påverkat dem, och att några saker nu var utvecklade.

Handen på hjärtat, jag såg ingen skillnad.

Diskussionen under mötet reflekterade ganska mycket samma saker, positionerna var välkända och har inte förändrats. Argumenten upprepades. Men det som kom att störa mig mest och fundera över betydelsen av att sitta med i arbetsgrupper/referensgrupper var en kommentar som kom ungefär halvvägs i mötet. En av deltagarna frågade var resultaten från förra träffens förslag fanns i det nya förslaget. Hon tyckte inte att våra idéer syntes någonstans. Jag insåg att jag höll med henne, och det gjorde mig lite arg. Satt vi här bara för att legitimera någon annans idé? Jag förstår att det här med att påverka är en subtil konst. Det är också klart att frågan om nationella utbildningskonton delar åsikterna, det finns både förespråkare och motståndare. Alltså kan vi inte, och ska vi inte, som grupp skriva förslaget. Det är utredarnas jobb. Men vad är det då vi skall göra? Alla berörda parter har skickat in skriftliga uttalanden för länge sen (som inte heller syns i förslaget). Diskussionerna har varit intressanta och givande, åtminstone en del av dem. De har hjälpt mig att förstå komplexiteten och några konkreta förslag som faktiskt skulle kunna hjälpa har sett dagens ljus. När vi fått chansen har gruppen varit kreativ och diskuterande, i sann folkbildaranda. Som du kan tänka dig känns det därför märkligt att inget av det syns. Har vi alltså suttit och talat för kråkorna?

Jag är tveksam, har vår gemensamma arbetstid (för vi är många, mötena har varit flera och långa) använts på ett vettigt sätt? Jag tror inte det.

Under åren har jag lärt mig att demokrati tar tid, att utformande av förslag och åsikter är en långsam process. Det finns inga genvägar. Sällan finns det enkla svar som alla kan vara överens om. När någon vinner är det på bekostnad av någon annan. Så komplext har samhället blivit.

Detta är helt ok, jag förstår att det måste vara så.

Men, det är något annat än den känsla jag fick efter dessa möten.

 

Att säga, att tro och att göra

 

 

Torsdag morgon. Sitter på #ITK2016 dagarnas öppning i Tavastehus. Utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen talar. Jag tänker att det kan inte vara helt lätt för henne att stå inför mer än 500 lärare och rektorer från hela landet. Hon representerar här inte bara Undervisnings- och Kulturministeriet, som hon är chef för. Hon är i mångas ögon också ett av problemen i dagens finska regering. Varför? Den regering hon sitter i har under hela sitta första verksamma år kontinuerligt kritiserats, ofta med rätta. Inför valet lovade de partier som sedan vann dyrt och heligt att de inte skulle skära i pengarna till utbildning. Nu har nedskärning följt på nedskärning. Studenter och lärare har gått ut på gatorna och demonstrerat. Som relativt ung, och dessutom kvinna, har hon säkert hamnat mitt i en skitstorm. Jag kan knappast ens föreställa mig de hatbrev hon antagligen får.
Så där står hon nu, livslevande. Hon trevar lite med orden. Hon försöker måla upp en vision av ett Finland vars utbildningssystem är bäst i världen, som är allas förebild. Och som nu skall uppdateras och komma i takt med tiden. Som skall utnyttja den naturliga nyfikenhet och öppenhet som unga känner inför framtiden och teknologin till att motivera dem i sina studier. Det är lite svårt att förhålla sig till hinner ord. Går de att lita på? En politiker lever på sitt förtroendekapital. Rätt eller orätt, så fungerar politiken. En minister som är med och skär ner i högre undervisning för att nästa vecka skriva öppna brev till samma institutioner och fråga varför de inte gör mer, och hur de tänker bli världsledande inom sina områden väcker starka känslor. Vet hon vad hon håller på med?
Enligt henne finns det indikationer på att skolan och lärandet inte längre automatiskt är första prioritet för unga. Skolan måste, enligt henne, göra sig relevant igen.
Det är vad regeringen tänker med sin digitaliseringsstrategi. För att detta skall lyckas behöver lärarna stöd. Det handlar inte om teknik säger hon gång på gång. Det handlar om kommunikation. Lärarna behöver fortbildning, och en ambitiöst program för att inkludera digitala färdigheter i all fortbildning för lärare på alla stadier är på väg att sjösättas.
Dessutom, säger hon, borde vi bli bättre på att lära av varandra. Det som görs i Tammerfors vet man inte mycket om i Lahtis, menade hon. Det har hon säkert rätt i. Tyvärr känns det som om regeringen hon är en del av oftast sitter i Tammerfors, medan vi andra sitter i Lahtis.
Hon skall dock ha cred för att hon vågade komma hit. Och deltagarna ska ha cred för att de inte buade eller avbröt henne. Även om applåderna var rätt tama. Och Sanni snabbt försvann ut efter sitt tal. Hon hade väl inte tid att lyssna på vad som sedan sades.